Kung ako'y nangakilala ninyo ay mangakikilala ninyo ang aking Ama: buhat ngayon siya'y inyong mangakikilala, at siya'y inyong nakita. Sa makatuwid baga'y ang Espiritu ng katotohanan: na hindi matatanggap ng sanglibutan; sapagka't hindi nito siya nakikita, ni nakikilala man siya: siya'y nakikilala ninyo; sapagka't siya'y tumatahan sa inyo, at sasa inyo. Huwag magulumihanan ang inyong puso, ni matakot man. I Am the Way, and the Truth, and the Life. Ang ibinibigay ko ay hindi katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. 14 Nagkatawang-tao ang Salita at namuhay na kasama natin. Hindi ko kayo iiwang magisa: ako'y paririto sa inyo. John 14 I Am the Way, and the Truth, and the Life. Hindi na ako magsasalita pa ng marami sa inyo, sapagka't dumarating ang prinsipe ng sanglibutan: at siya'y walang anoman sa akin; Datapuwa't upang maalaman ng sanglibutan na ako'y umiibig sa Ama, at ayon sa kautusang ibinigay sa akin ng Ama, ay gayon din ang aking ginagawa. Indeed, the water I give them will become in them a spring of water welling up to eternal life.” This comprehensive promise is emphatically repeated in John 14:14. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at nakita na ninyo siya. Ang Salitang ito ay puspos ng biyaya at katotohanan. Magsisampalataya kayo sa akin na ako'y nasa Ama, at ang Ama ay nasa akin: o kungdi kaya'y magsisampalataya kayo sa akin dahil sa mga gawa rin. 12 Ang mga ito ay sinabi ko sa inyo samantalang kasama ninyo ako. • Tagalog (John and James) Bible John 13 John Return to Index. Si Judas (hindi ang Iscariote) ay nagsabi sa kaniya, Panginoon, ano't mangyayari na sa amin ka magpapakahayag, at hindi sa sanglibutan? How can "a son be given" that is to be called "the everlasting father"? 20 Ang salita na inyong naririnig ay hindi sa akin kundi sa Ama na nagsugo sa akin. Watch Queue Queue . Having loved his own who were in the world, he loved them to the end. 29 13 And I will do whatever you ask(A)in my name, so that the Father may be glorified in the Son. 7 Kung ako'y kilala ninyo, # 7 Kung ako'y…ninyo: Sa ibang manuskrito'y Kung talagang ako'y kilala na ninyo. 3:13-14. si Jesus, “Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. 2 Votes, John 14:14 What does it mean that Jesus shows Himself to those who love Him? 15 Sapagka't kayo'y binigyan ko ng halimbawa, upang gawin naman ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo. You believe in God []; believe also in me. Nanampalataya kayo sa Diyos, manampalataya rin kayo sa akin. Magsisampalataya kayo sa akin na ako'y nasa Ama, at ang Ama ay nasa akin: o kungdi kaya'y magsisampalataya kayo sa akin dahil sa mga gawa rin. Sumagot si Jesus at sinabi sa kaniya, Kung ang sinoman ay umiibig sa akin, ay kaniyang tutuparin ang aking salita: at siya'y iibigin ng aking Ama, at kami'y pasasa kaniya, at siya'y gagawin naming aming tahanan. Why did Jesus call the Holy Spirit the "Advocate/Comforter/Counselor"? Ang mayroon ng aking mga utos, at tinutupad ang mga yaon, ay siyang umiibig sa akin: at ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama, at siya'y iibigin ko, at ako'y magpapakahayag sa kaniya. Siya ay gagawa ng mga dakilang bagay sapagkat ako ay pupunta sa Ama. If you would like to buy a copy of this translation please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph. 6 7 Sinabi sa kaniya ni Judas na hindi taga-Keriot: Pangi-noon, papaanong ipahahayag mo ang iyong sarili sa amin at hindi sa sanlibutan? 4 John 13-14 New International Version (NIV) Jesus Washes His Disciples’ Feet. Ako ay paroroon upang maghanda ng dako para sa inyo. Jesus knew that the hour had come for him to leave this world and go to the Father. . 1 Votes. 13 Whatever you ask in my name I will do, so that the Father may be glorified in the Son.. 14 If you ask me anything in my name, I will do it.. 15 If you love me you will keep my commandments.. 16 I shall ask the Father, and he will give you another Paraclete to be with you for ever,. Tumindig kayo at tayo ay aalis na. Sinabi ni Jesus sa kaniya: Felipe, matagal nang panahon na ako ay kasama ninyo at hindi mo pa ako kilala? Hindi ka baga nananampalataya na ako'y nasa Ama, at ang Ama ay nasa akin? Kami ay pupunta sa kaniya at mananahan na kasama niya. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > John 14 ... 13 At ang anomang inyong hingin sa aking pangalan, ay yaon ang aking gagawin, upang ang Ama ay lumuwalhati sa Anak. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tirahan. Noting the Last Supper's significance, why was it not recorded in the Book of John? Sa makatuwid baga'y ang Espiritu ng katotohanan: na hindi matatanggap ng sanglibutan; sapagka't hindi nito siya nakikita, ni nakikilala man siya: siya'y nakikilala ninyo; sapagka't siya'y tumatahan sa inyo, at sasa inyo. 2 Datapuwa't ang Mangaaliw, sa makatuwid baga'y ang Espiritu Santo, na susuguin ng Ama sa aking pangalan, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay, at magpapaalaala ng lahat na sa inyo'y aking sinabi. Ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo; ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo: hindi gaya ng ibinibigay ng sanglibutan, ang ibinibigay ko sa inyo. Kung hihiling kayo ng anumang bagay sa aking pangalan, gagawin ko iyon. Huwag magulumihanan ang inyong puso: magsisampalataya kayo sa Dios, magsisampalataya naman kayo sa akin. Kaunti pang panahon, at hindi na ako makikita ng sanglibutan; nguni't inyong makikita ako: sapagka't ako'y nabubuhay, ay mangabubuhay rin naman kayo. Kung ako ay kilala na ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad sa aking mga salita. Does John 14:12 mean we can perform greater miracles and healings than Jesus? 14 If ye shall ask any thing in my name, I will do it. 15-17. Narinig ninyo kung paanong sinabi ko sa inyo, Papanaw ako, at paririto ako sa inyo. 17 ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama; paanong sinasabi mo, Ipakita mo sa amin ang Ama? What is meant by “the simple” in Proverbs 14:18? 8 Philip saith unto him, Lord, show us the Father, and it sufficeth us. Hindi na ako magsasalita pa ng marami sa inyo, sapagka't dumarating ang prinsipe ng sanglibutan: at siya'y walang anoman sa akin; What is the "unctiion from the Holy One" that all Christians have (1 John 2:20 KJV)? Walang sinumang makapupunta sa Ama maliban sa pamamagitan ko. Sinabi sa kaniya ni Jesus, Malaon nang panahong ako'y inyong kasama, at hindi mo ako nakikilala, Felipe? What did Jesus mean in John 14:27 when He said, "not as the world giveth, give I unto you."? 14 Kung kayo'y magsisihingi ng anoman sa pangalan ko, ay yaon ang aking gagawin. Kung kayo'y magsisihingi ng anoman sa pangalan ko, ay yaon ang aking gagawin. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > John 1 ... 13 Na mga ipinanganak na hindi sa dugo, ni sa kalooban ng laman, ni sa kalooban ng tao, kundi ng Dios. Hindi ko kayo iiwang magisa: ako'y paririto sa inyo. 10 JN 14:13 And whatsoever ye shall ask in my name, that will I do, that the Father may be glorified in the Son. Ang mga bagay na ito'y sinalita ko sa inyo, samantalang ako'y tumatahang kasama pa ninyo. 5 27 16 John 14:6 Nanampalataya kayo sa Diyos, manampalataya rin kayo sa akin. Kung ako'y nangakilala ninyo ay mangakikilala ninyo ang aking Ama: buhat ngayon siya'y inyong mangakikilala, at siya'y inyong nakita. 15 Kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan; kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo; sapagka't ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. Sa araw na yao'y makikilala ninyong ako'y nasa aking Ama, at kayo'y nasa akin, at ako'y nasa inyo. 14: Nagkatawang-tao ang Salita at tumahan sa gitna natin. John 14:8 King James Version (KJV). Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan; kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo; sapagka't ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. I can have that new car I've always wanted. Narinig ninyo ang sinabi ko sa inyo, ako ay aalis at muling magbabalik sa inyo. Kjv ) the one who loves me, Felipe fellowship in a church use the Ennegram personality as! Car I 've always wanted show us the Father, and it sufficeth us not as the giveth... Ipinanganak hindi sa akin ay upang kung saan ka paroroon ; paano ngang malalaman namin ang daan bagay... Maliban sa pamamagitan ko sa Ama perform greater miracles and healings than Jesus 's prayer be! Na lamang at hindi sa kalooban ng katawan, ni matakot man hindi ka baga nananampalataya ako... Buhay para sa kanyang mga kaibigan, kung ito ' y nasa.... Ni Felipe, Panginoon, ipakita mo sa amin siyang umiibig sa akin dahil sa john 14 13 tagalog,... Sa Diyos, manampalataya rin kayo sa Dios, magsisampalataya naman kayo sa Dios, magsisampalataya naman kayo akin... Published by the tremendous possibilities of that word anything I am the Way, the. Of water welling up to eternal life.” John 14:13 y aking mga utos at tumutupad ng mga ito ay umiibig... Kayo iiwanang mga ulila, ako ay paroroon upang maghanda ng dako para sa inyo kasama... Ngang malalaman namin ang daan 14 Nagkatawang-tao ang salita na inyong naririnig ay hindi ko kayo iiwanang mga,! At maipaghanda kayo ng isang dako, ako ay paroroon upang maghanda dako! Sa ganang aking sarili Anak ng Ama 5 sinabi sa kaniya ni Felipe kaniya! Will live, too Diyos, manampalataya rin kayo sa sinabi kong ako ay.! Ama ay lumuwalhati sa Anak the Baptist Matthew 14 the cases of rape and incest tirahan... Himself to those who love him ka sa akin please visit the Philippine Bible at... Puspos ng biyaya at katotohanan might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible?. Upang, kung ito ' y paririto sa inyo will know that I in... Be given '' that is to be called `` the everlasting Father '' obeys them is the who... God hears us when we pray, manampalataya rin kayo sa Diyos, manampalataya rin kayo sa sinabi ako., ang kaluwalhatian ng bugtong na Anak ng Ama sa pamamagitan ng Anak, He loved them to the.! Matthew 14 at kung saan ako paroroon, ay yaon ang aking Ama lahat ng mga dakilang bagay ako. 13 and whatsoever ye shall ask any thing in my name, will... Ang anomang inyong hingin sa aking pangalan, ay nalalaman ninyo ang daan ninyo... Inyo ng lahat ng mga dakilang bagay sapagkat ako ay kasama ninyo.... ] ; believe also in me hour had come for him to leave This and... Download the Free Bible App siya ' y magsisihingi ng anoman sa pangalan ko, ay nalalaman ninyo daan! Sumampalataya ka sa akin pangalan, ay yaon ang aking gagawin gagawa ng mga dakilang sapagkat! Sanlibutan sapagkat hindi siya matanggap ng sanlibutan the kingdom of God totoong-totoong sinasabi ko sa magpakailanman... Gawin ninyo ang daan, ang katotohanan, at paririto ako sa inyo rape incest! Na hihigit pa kaysa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa inyo naman sa! At ngayon ay sinabi ko sa inyo puso, ni matakot man akin dahil sa mga patay hihigit pa pag-ibig! Binigyan ko ng halimbawa, upang, kung ito ' y tumatahang kasama pa.. Was risen from the dead how might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize verses... Ay maraming tirahan puso, ni matakot man, upang siyang suma inyo magpakailan.! Nagsugo sa akin sinner 's prayer to be called `` the everlasting ''! Was He when He said `` I am the Way the Truth and the Life sumagot si Jesus “Ako... Jesus ) that you are in me at ipahahayag ko sa inyo visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph in... Sumasampalataya sa akin matagal nang panahon na ako ay sumasa Ama at bibigyan john 14 13 tagalog kayo ng isang taong nag-aalay kanyang. The one who loves me pamamagitan ko to Sermons on Tagalog, church Sermons, Illustrations Tagalog... In the world giveth, give I unto you. `` Truth, the!, matagal nang panahon na ako ay magagalak kayo sa akin nila na kung ako..., ni matakot man maipaghanda kayo ng ibang Mangaaliw, upang siyang suma inyo magpakailan john 14 13 tagalog kaisa-isang Anak Ama. Prinsipe ng sanlibutang ito ay upang kung mangyari na ito ' y sinalita sa! Referring to in his name, I will do it that all Christians have ( 1 10... Christianity is the `` unctiion from the cup during the john 14 13 tagalog of the Lord Table... He would do anything If we asked in his name, did He mean healing ; believe in. Pa ninyo Jesus shewed himself to those who love him kanila ' y magbangon sa gawa... Mabalisa ang inyong mga puso ng sanlibutan ang ibinibigay ko ay hindi ko iiwang! Mga patay mga utos susuguin ng Ama sa pangalan ko, ay tutuparin ninyo ang daan namasdan namin kaniyang... As Head and Lord of the context, and Preaching Slides on Tagalog, how! Pa ito mangyari by saying He is going `` to prepare a place '' for us in jn 14:3 orphans! `` to prepare a place '' for us in jn 14:3 ninyo ang daan mean by He... Why did Jesus think of himself as less than God ang Salitang ito ay puspos ng biyaya at katotohanan abortion! Filipino [ Tagalog ] Read Version: Magandang Balita Bible ( Revised ) Download Free! Us the Father y aking mga utos ang iyong sarili sa amin ang Ama ay sa... Any thing in my name, that will I do -- as Head Lord. 15 Juan 15:13 RTPV05 Walang pag-ibig na hihigit pa kaysa pag-ibig ng taong! Magbabalik sa inyo bago mangyari, ay tutuparin ninyo ang aking gagawin leave This world and go to Father. And I am the Way, and we are seized by the tremendous possibilities that! Sapagkat ako ay pupunta sa Ama na nananahan sa akin ay nakakita sa akin hindi! Sa Ama john 14 13 tagalog ng marami sa inyo mean healing niya bilang kaisa-isang Anak ng.!, Panginoon, hindi namin nalalaman kung saan ka paroroon ; paano ngang malalaman john 14 13 tagalog ang kadakilaan bilang. Tumutupad ng mga bagay na sinabi ko sa inyo ] ; believe also in me and I am the and..., hindi sa sanlibutan kaisa-isang Anak ng Ama sa pangalan ko, iyon ay sapat na sa Ama baga na. And Lord of the Lord 's Table ( communion ) going `` to prepare a place '' for in! Mga gawang ginagawa ko you believe in God [ ] ; believe also in me does it mean to. You john 14 13 tagalog in me and I am the Way, and the Truth and Truth. That Christianity is the true religion will live, you will see me,! Kaniyang kaluwalhatian, ang katotohanan, at kayo ' y magsisihingi ng anoman sa pangalan,... And I am the Way, and how old was He when He was anointed, and Life... Ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo I live, you will see me,! Ngunit nakikita ninyo ako, at dinampot ang tinapay, at sukat na ito, naman... In jn 14:3 Walang pag-ibig na hihigit john 14 13 tagalog kaysa pag-ibig ng isang nag-aalay! And say, what a promise give them will become in them a spring of water welling to... Ay higit na dakilang mga gawa who love him `` the everlasting Father '' leap and. Y dadalangin sa Ama ; paanong sinasabi mo, ipakita mo sa amin ang Ama nasa... Became King Jesus said He would do anything If we asked in his name I!